Privacy verklaring

Privacy verklaring HSP Samen

HSP Samen vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@hspsamen.com.

Artikel 1 Wie ben ik?

HSP Samen is een netwerk voor hoogsensitieve jongeren. Wij zijn als eigenaar van HSP Samen de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, woonplaats, geboortedatum, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden lid of bezoeker te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst.

HSP Samen heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij gebruiken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden of je uitschrijft van de nieuwsbrief.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven. Wij maken geen gebruik van een Facebook Pixel.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van jouw bericht met indien gewenst jouw naam. En wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Testimonials over onze diensten kunnen wij met jouw toestemming op onze website plaatsen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij nadat de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van reacties onder onze artikelen of het plaatsen van jouw bericht op het forum mogelijk te maken, verwerken wij je naam, eventuele screenname en inhoud van je bericht. De persoonsgegevens die zichtbaar zijn vanuit jouw reactie zullen wij bewaren todat jij jouw reactie verwijdert of wij ons artikel verwijderen.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als lid of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij HSP Samen om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@hspsamen.com. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

HSP Samen zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Wij zullen met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten afsluiten om jouw privacy optimaal te waarborgen.

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@hspsamen.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.